Home >>high-impact papers list
Rankings Article Downloaded
1
WANG Daiwei1,WANG Yun1,ZHAO Songli2,ZENG Jian1,HU Minghui1,XU Te1,JIANG Botao1,3,DONG Lei3,and SHENG Sitong1

2022 Vol.39 No.3(237-362) [253-261][Abstract](515)[PDF:14741KB ](19130)
19130
2
Yuan Xiaocong1,Jia Ping2,Lei Ting1, Zhang Meng2,Min Changjun1,Li Yuru3,Li Zhaohui3,and Niu Hanben1

2014 Vol.31 No.4(331-440) [331-346][Abstract](6648)[PDF:12046KB ](13496)
13496
3
PENG Xiaobo1, HUANG Haina1, YANG Huiyue1, LIU Junhong1, and HUANG Ying2

2021 Vol.38 No.5(441-550) [528-535][Abstract](6583)[PDF:5829KB ](12415)
12415
4
ZHAO Qixiang, MA Mengshi, and ZHENG Shuquan

2021 Vol.38 No.5(441-550) [536-542][Abstract](6435)[PDF:6146KB ](11307)
11307
5
GONG Junjie1, 2, WANG Ping1, and XU Zijin1

2021 Vol.38 No.5(441-550) [517-527][Abstract](6504)[PDF:8708KB ](9960)
9960
6
JIAN Nan, YIN Meijie, ZHANG Xi, and DIAO Dongfeng

2021 Vol.38 No.5(441-550) [441-452][Abstract](6437)[PDF:16307KB ](9467)
9467
7
REN Chunyan1, 2, 3, WEI Zhiyuan1, 3, RAO Junhua4, RAO Yijian2, and CHEN Jianhuan1, 3

2021 Vol.38 No.5(441-550) [510-516][Abstract](6622)[PDF:6210KB ](9447)
9447
8
ZHOU Yingwu, HU Zhiheng, and HU Biao

2021 Vol.38 No.5(441-550) [479-488][Abstract](6857)[PDF:6713KB ](9195)
9195
9
SUN Hongfang, JIANG Ce, CAO Kun, XU Pinggui, and ZHANG Xiaogang

2021 Vol.38 No.5(441-550) [489-495][Abstract](6717)[PDF:5418KB ](8770)
8770
10
DENG Pokun, CAI Houzhi, LONG Jinghua, WANG Dong, LEI Yunfei, HUANG Junkun, WANG Yong, and LIU Jinyuan

2021 Vol.38 No.5(441-550) [459-467][Abstract](6604)[PDF:4971KB ](8571)
8571
11
LEI Yunfei, LIU Jinyuan, CAI Houzhi, WANG Dong,HUANG Junkun, WANG Yong, and DENG Pokun

2021 Vol.38 No.5(441-550) [453-458][Abstract](6533)[PDF:5553KB ](8202)
8202
12
CAI Yezhao1, LIU Dongxuan1, LIU Jian2, SHE Nian1, 2, and GONG Xiaoqiang2

2021 Vol.38 No.1(1-110) [45-53][Abstract](8602)[PDF:11822KB ](6989)
6989
13
CAO Xiaopeng

2021 Vol.38 No.6(551-660) [605-612][Abstract](6654)[PDF:5305KB ](6736)
6736
14
HU Xindi1, YANG Xin2, ZHOU Xu2, WANG Limin3, LIANG Yongdong3, SHANG Ning3, NI Dong2, and GU Ning1

2021 Vol.38 No.4(331-440) [408-418][Abstract](7695)[PDF:8366KB ](6363)
6363
15
YAN Shaohui1, 2, WANG Ertong1, SUN Xi1, SHI Wanlin1, and SONG Zhenlong1

2021 Vol.38 No.6(551-660) [649-657][Abstract](6149)[PDF:5982KB ](6341)
6341
16
SHAO Yixin1, 2, GUAN Tianmin1, ZHU Ye1, and CHEN Xiangyu1

2021 Vol.38 No.2(111-220) [201-207][Abstract](8915)[PDF:6329KB ](6293)
6293
17
HUANG Ying, LI Xiaolian, YIN Jianbo, LIN Yongqi, PENG Xiaobo, and JIA Bin

2021 Vol.38 No.2(111-220) [194-200][Abstract](9111)[PDF:4067KB ](6267)
6267
18
PENG Shijin1, HU Aibing2, SHI Jinghua1, LI Chunju3, LIU Kan1, WU Jianxiong1, LI Minhao1, and LU Min1

2021 Vol.38 No.1(1-110) [1-9][Abstract](7098)[PDF:12781KB ](6252)
6252
19
TANG Dafu1, TIAN Jinzhong2, and ZHANG Yongmei3

2021 Vol.38 No.4(331-440) [427-432][Abstract](7559)[PDF:3088KB ](6241)
6241
20
WANG Jinghong1, 2, FENG Chan3, and CHAI Bianfang4

2021 Vol.38 No.2(111-220) [188-193][Abstract](9427)[PDF:2361KB ](6222)
6222
21
HUANG Yan, CAI Jing, and DAI Dingqiang

2021 Vol.38 No.4(331-440) [419-426][Abstract](7514)[PDF:4128KB ](6204)
6204
22
ZHANG Jiesong

2021 Vol.38 No.2(111-220) [208-213][Abstract](8666)[PDF:2578KB ](6192)
6192
23
DAI Caili1, 2, CAO Mengjiao1, 2, WU Yining1, 2, WANG Fengchao3, JIN Xu4, LI Lin1, 2, and ZHAO Mingwei1, 2

2021 Vol.38 No.6(551-660) [551-562][Abstract](6620)[PDF:4977KB ](6132)
6132
24
LIU Juan1, YIN Hao1, CAO Kexin1, HU Shiyang2, OUYANG Dimei3, and CHEN Yiyong1

2021 Vol.38 No.4(331-440) [433-440][Abstract](7393)[PDF:3896KB ](6082)
6082
25 6064
26
JIANG Jingwei1, LI Jingbo2, CUI Chunyi2, XU Minze2, SU Jian3, and ZHANG Peng2

2021 Vol.38 No.5(441-550) [496-503][Abstract](6726)[PDF:4564KB ](6026)
6026
27
SUN Zongqi1 and YANG Peng2

2021 Vol.38 No.2(111-220) [214-220][Abstract](8410)[PDF:1926KB ](5996)
5996
28
YAN Minxiu1, 2 and XU Hui1

2021 Vol.38 No.2(111-220) [180-187][Abstract](9521)[PDF:4017KB ](5981)
5981
29
JIAO Yameng, WU Yue, and CUI Lin

2021 Vol.38 No.1(1-110) [85-91][Abstract](7297)[PDF:3187KB ](5891)
5891
30
WANG Weina1, 2, ZHOU Shengxiong1, QIN Yu1,3, and CAI Shenghui1

2021 Vol.38 No.4(331-440) [393-399][Abstract](7869)[PDF:4457KB ](5876)
5876
31
DONG Biqin, KONG Zhong, WU Yusheng, and HONG Shuxian

2021 Vol.38 No.4(331-440) [387-392][Abstract](7888)[PDF:3695KB ](5875)
5875
32
WANG Wuliang and JIANG Hui

2021 Vol.38 No.1(1-110) [77-84][Abstract](7673)[PDF:2838KB ](5846)
5846
33
HE Yulin1, 2, JIN Yi3, DAI Dexin1, HUANG Baihao1, and HUANG Jiajie1

2021 Vol.38 No.2(111-220) [170-179][Abstract](9641)[PDF:6065KB ](5814)
5814
34
HUANG Jian

2021 Vol.38 No.1(1-110) [92-97][Abstract](7089)[PDF:3248KB ](5814)
5814
35
HONG Kaidong1, ZHANG Xiao1, ZHU Lei2, CHEN Zhe1, and YUAN Tao1

2021 Vol.38 No.1(1-110) [69-76][Abstract](7633)[PDF:4746KB ](5785)
5785
36
HE Huan1, XIE Ruolan1, DING Senxu1, and YU Jiang1, 2, 3

2021 Vol.38 No.4(331-440) [374-379][Abstract](8118)[PDF:3288KB ](5784)
5784
37
LU Juan,ZHANG Yafang,CHENG Congmi,and HUO Yongjie

2021 Vol.38 No.4(331-440) [380-386][Abstract](7935)[PDF:6243KB ](5765)
5765
38
CHEN Yu1, KONG Gangqiang1,2, MENG Yongdong1, WANG Lehua1, and LIU Hongcheng1

2022 Vol.39 No.1(1-110) [75-84][Abstract](6278)[PDF:1075KB ](5761)
5761
39
CAO Guangxing1, DENG Yuebao1, YU Lei1, and ZHANG Rihong2

2022 Vol.39 No.1(1-110) [93-100][Abstract](6127)[PDF:1106KB ](5713)
5713
40
LI Shichuan1, 2, CHAI Mengmeng1, 2, QIAO Lijun1, 2, ZHANG Mingjiang1, 2, WANG Tao1, 2, GAO Shaohua1, 2, and ZHANG Jianzhong1, 2

2021 Vol.38 No.5(441-550) [473-478][Abstract](6842)[PDF:4569KB ](5710)
5710
41
FANG Naren1, 2, HU Shiqing2, WANG Xuancang2, LI Qiqi2, and XIN Lei2

2021 Vol.38 No.1(1-110) [61-68][Abstract](7873)[PDF:3846KB ](5706)
5706
42
CAI Zhiwen1, XIAO Xiaoping2, WANG Xueliang1, SHAO Yonghong1, and ZHOU Jie1

2021 Vol.38 No.1(1-110) [98-102][Abstract](6970)[PDF:2414KB ](5700)
5700
43
FANG Pengfei1,2, ZHANG Rihong3, LOU Yang4, LIU Chunyang4, PAN Weijie4, ZHANG Qiushan1,2, WANG Zhongjin1,2,and XIE Xinyu4

2022 Vol.39 No.1(1-110) [101-109][Abstract](6088)[PDF:1171KB ](5675)
5675
44
ZHAO Tianyu1,2,ZHU Qiyin1,2,YANG Qiang3,ZHU Guanyu1,2,ZHAO Geng3,and ZHUANG Peizhi4

2022 Vol.39 No.1(1-110) [28-35][Abstract](6728)[PDF:4470KB ](5674)
5674
45
LI Xiaoyue1, QIN Huapeng1, WANG Fan2, and YIN Yixiang1

2021 Vol.38 No.1(1-110) [36-44][Abstract](8766)[PDF:4154KB ](5674)
5674
46
DU Haijun1, 2, ZHANG Jianguo1, 2, LIU Haifang1, 2, GONG Lishuang1, 2, LIU Feng1, 2, and WANG Yuncai3

2021 Vol.38 No.1(1-110) [103-109][Abstract](6735)[PDF:5045KB ](5644)
5644
47
LIU Guoguang1, 2, 3, PEI Leiyang1, YANG Yuemin1, and LI Shinan1, 4

2021 Vol.38 No.1(1-110) [54-60][Abstract](8204)[PDF:4201KB ](5635)
5635
48
NI Xiaoxi1, HUANG Zhongjia1, CHEN Xing2, and JIA Weijian3

2021 Vol.38 No.4(331-440) [367-373][Abstract](8131)[PDF:3890KB ](5627)
5627
49
WEI Bin1,XIE Yongli1, ZHANG Guozhu2,and LI Chenglin2

2022 Vol.39 No.1(1-110) [36-41][Abstract](6662)[PDF:2612KB ](5598)
5598
50
TANG Hao1, WEI Bin1, ZHANG Guozhu2, and CAO Ziming2

2022 Vol.39 No.1(1-110) [51-58][Abstract](6529)[PDF:2680KB ](5594)
5594