Home >>high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1
ZHANG Yafang1, GUO Zhongxiang1, LIU Hao1, 2, HE Juan1, and LU Juan1

2021 Vol.38 No.2(111-220) [136-143][Abstract](10377)[PDF:8797KB ](5020)
10377
2
LI Mengjie1, CHEN Fujian1, and LIN Qinze2

2021 Vol.38 No.2(111-220) [128-135][Abstract](10280)[PDF:3390KB ](4559)
10280
3
ZHANG Jianchao1, 2, PENG Shaocheng2, KUANG Chuan2, WENG Jianwu2, DONG Biqin2, HONG Shuxian2, and XING Feng1, 2

2021 Vol.38 No.2(111-220) [144-150][Abstract](10246)[PDF:5771KB ](5150)
10246
4
CHEN Feng1, 2, TONG Shenghao2, REN Jianhua3, and JIAN Wenbin2

2021 Vol.38 No.2(111-220) [157-162][Abstract](10115)[PDF:4684KB ](5456)
10115
5
YANG Bo, LI Jianguo, and KANG Yaojun

2021 Vol.38 No.2(111-220) [121-127][Abstract](10110)[PDF:3622KB ](4150)
10110
6
LV Jiang1, ZHAO Hui1, YANG Biao2, ZHAO Jiachen3, and SUN Honglei2

2021 Vol.38 No.2(111-220) [151-156][Abstract](10056)[PDF:2988KB ](5155)
10056
7
LIU Shengjie1, 2, XIE Zhengzhuan1, and PENG Aihong3

2021 Vol.38 No.2(111-220) [163-169][Abstract](9950)[PDF:4083KB ](5497)
9950
8
HE Yulin1, 2, JIN Yi3, DAI Dexin1, HUANG Baihao1, and HUANG Jiajie1

2021 Vol.38 No.2(111-220) [170-179][Abstract](9641)[PDF:6065KB ](5814)
9641
9
YAN Minxiu1, 2 and XU Hui1

2021 Vol.38 No.2(111-220) [180-187][Abstract](9521)[PDF:4017KB ](5981)
9521
10
WANG Jinghong1, 2, FENG Chan3, and CHAI Bianfang4

2021 Vol.38 No.2(111-220) [188-193][Abstract](9427)[PDF:2361KB ](6222)
9427
11
LIU Jian1, LIU Pai1, WANG Xiaolei2, LIU Shaoran2, WANG Gang3, WU Shuang4, GONG Xiaoqiang1, and WU Lingyi1

2021 Vol.38 No.1(1-110) [20-26][Abstract](9352)[PDF:4920KB ](5054)
9352
12
HUANG Ying, LI Xiaolian, YIN Jianbo, LIN Yongqi, PENG Xiaobo, and JIA Bin

2021 Vol.38 No.2(111-220) [194-200][Abstract](9111)[PDF:4067KB ](6267)
9111
13
YANG Yahong1, YANG Xingfeng1, YAN Junjiang1, and YU Yang2

2021 Vol.38 No.1(1-110) [27-35][Abstract](8939)[PDF:6502KB ](5375)
8939
14
SHAO Yixin1, 2, GUAN Tianmin1, ZHU Ye1, and CHEN Xiangyu1

2021 Vol.38 No.2(111-220) [201-207][Abstract](8915)[PDF:6329KB ](6293)
8915
15
WU Yanan1, KONG Luting1, REN Xinxin1, HUANG Haitao2, ZHANG Mingliang2, GE Yongxue2, and TANG Weizhen2

2021 Vol.38 No.1(1-110) [10-19][Abstract](8774)[PDF:9594KB ](4803)
8774
16
LI Xiaoyue1, QIN Huapeng1, WANG Fan2, and YIN Yixiang1

2021 Vol.38 No.1(1-110) [36-44][Abstract](8766)[PDF:4154KB ](5674)
8766
17
ZHANG Jiesong

2021 Vol.38 No.2(111-220) [208-213][Abstract](8666)[PDF:2578KB ](6192)
8666
18
CAI Yezhao1, LIU Dongxuan1, LIU Jian2, SHE Nian1, 2, and GONG Xiaoqiang2

2021 Vol.38 No.1(1-110) [45-53][Abstract](8602)[PDF:11822KB ](6989)
8602
19
SUN Zongqi1 and YANG Peng2

2021 Vol.38 No.2(111-220) [214-220][Abstract](8410)[PDF:1926KB ](5996)
8410
20
RAN Yangtao1, LV Weiya2, and YUAN Xiaoning3

2021 Vol.38 No.4(331-440) [358-366][Abstract](8326)[PDF:4895KB ](5382)
8326
21
HU Mingwei1, 2, 3, LI Weiwei1, and CHEN Xiangsheng1, 2, 3

2021 Vol.38 No.2(111-220) [111-120][Abstract](8211)[PDF:6024KB ](3657)
8211
22
LIU Guoguang1, 2, 3, PEI Leiyang1, YANG Yuemin1, and LI Shinan1, 4

2021 Vol.38 No.1(1-110) [54-60][Abstract](8204)[PDF:4201KB ](5635)
8204
23
NI Xiaoxi1, HUANG Zhongjia1, CHEN Xing2, and JIA Weijian3

2021 Vol.38 No.4(331-440) [367-373][Abstract](8131)[PDF:3890KB ](5627)
8131
24
HE Huan1, XIE Ruolan1, DING Senxu1, and YU Jiang1, 2, 3

2021 Vol.38 No.4(331-440) [374-379][Abstract](8118)[PDF:3288KB ](5784)
8118
25
LU Juan,ZHANG Yafang,CHENG Congmi,and HUO Yongjie

2021 Vol.38 No.4(331-440) [380-386][Abstract](7935)[PDF:6243KB ](5765)
7935
26
DONG Biqin, KONG Zhong, WU Yusheng, and HONG Shuxian

2021 Vol.38 No.4(331-440) [387-392][Abstract](7888)[PDF:3695KB ](5875)
7888
27
FANG Naren1, 2, HU Shiqing2, WANG Xuancang2, LI Qiqi2, and XIN Lei2

2021 Vol.38 No.1(1-110) [61-68][Abstract](7873)[PDF:3846KB ](5706)
7873
28
WANG Weina1, 2, ZHOU Shengxiong1, QIN Yu1,3, and CAI Shenghui1

2021 Vol.38 No.4(331-440) [393-399][Abstract](7869)[PDF:4457KB ](5876)
7869
29 7733
30
HE Mingwei,CUN Yipeng,SHI Zhuangbin,and HE Baohong

2021 Vol.38 No.4(331-440) [340-346][Abstract](7723)[PDF:2229KB ](5097)
7723
31
XU Jinhui1, XU Chenxiao1, FENG Qingsong1, WANG Hao2, and SUN Kui1

2021 Vol.38 No.4(331-440) [347-357][Abstract](7711)[PDF:17826KB ](5587)
7711
32
HU Xindi1, YANG Xin2, ZHOU Xu2, WANG Limin3, LIANG Yongdong3, SHANG Ning3, NI Dong2, and GU Ning1

2021 Vol.38 No.4(331-440) [408-418][Abstract](7695)[PDF:8366KB ](6363)
7695
33
WANG Wuliang and JIANG Hui

2021 Vol.38 No.1(1-110) [77-84][Abstract](7673)[PDF:2838KB ](5846)
7673
34
HONG Kaidong1, ZHANG Xiao1, ZHU Lei2, CHEN Zhe1, and YUAN Tao1

2021 Vol.38 No.1(1-110) [69-76][Abstract](7633)[PDF:4746KB ](5785)
7633
35
LIU Peng1, HU Mingwei1, 2, 3, DUAN Huabo1, and SHI Xiaolong1

2021 Vol.38 No.4(331-440) [331-339][Abstract](7613)[PDF:4965KB ](5152)
7613
36
TANG Dafu1, TIAN Jinzhong2, and ZHANG Yongmei3

2021 Vol.38 No.4(331-440) [427-432][Abstract](7559)[PDF:3088KB ](6241)
7559
37
HUANG Yan, CAI Jing, and DAI Dingqiang

2021 Vol.38 No.4(331-440) [419-426][Abstract](7514)[PDF:4128KB ](6204)
7514
38
LIU Juan1, YIN Hao1, CAO Kexin1, HU Shiyang2, OUYANG Dimei3, and CHEN Yiyong1

2021 Vol.38 No.4(331-440) [433-440][Abstract](7393)[PDF:3896KB ](6082)
7393
39
JIAO Yameng, WU Yue, and CUI Lin

2021 Vol.38 No.1(1-110) [85-91][Abstract](7297)[PDF:3187KB ](5891)
7297
40
SU Yuliang1, WANG Han1, ZHAN Shiyuan1, 2, WANG Wendong1, and XU Jilong1

2021 Vol.38 No.6(551-660) [579-589][Abstract](7101)[PDF:3369KB ](4625)
7101
41
PENG Shijin1, HU Aibing2, SHI Jinghua1, LI Chunju3, LIU Kan1, WU Jianxiong1, LI Minhao1, and LU Min1

2021 Vol.38 No.1(1-110) [1-9][Abstract](7098)[PDF:12781KB ](6252)
7098
42
HUANG Jian

2021 Vol.38 No.1(1-110) [92-97][Abstract](7089)[PDF:3248KB ](5814)
7089
43
CAI Zhiwen1, XIAO Xiaoping2, WANG Xueliang1, SHAO Yonghong1, and ZHOU Jie1

2021 Vol.38 No.1(1-110) [98-102][Abstract](6970)[PDF:2414KB ](5700)
6970
44
CHEN Zhi1,HAI Di1,ZHANG Guogang2,XIAO Henglin1,and WANG Bo1

2022 Vol.39 No.1(1-110) [20-27][Abstract](6890)[PDF:2113KB ](5353)
6890
45
YE Zhixiang, HU Lufeng, LI Zhengkun, WANG Ning, and QIU Mingxia

2021 Vol.38 No.5(441-550) [468-472][Abstract](6884)[PDF:3212KB ](3876)
6884
46
ZHOU Yingwu, HU Zhiheng, and HU Biao

2021 Vol.38 No.5(441-550) [479-488][Abstract](6857)[PDF:6713KB ](9195)
6857
47
XIONG Wei1, 2, 3, ZHU Chengxin1, 2, WANG Yuting1, 2, ZHENG Yuan1, 2, LIU Lin1, 2, and MO Beixin1, 2

2021 Vol.38 No.5(441-550) [504-509][Abstract](6856)[PDF:3757KB ](4457)
6856
48
LI Shichuan1, 2, CHAI Mengmeng1, 2, QIAO Lijun1, 2, ZHANG Mingjiang1, 2, WANG Tao1, 2, GAO Shaohua1, 2, and ZHANG Jianzhong1, 2

2021 Vol.38 No.5(441-550) [473-478][Abstract](6842)[PDF:4569KB ](5710)
6842
49
JIANG Tingxue1,2 and BIAN Xiaobing1,2

2021 Vol.38 No.6(551-660) [590-597][Abstract](6817)[PDF:1967KB ](4741)
6817
50 6750