Information
JOURNAL OF SHENZHEN UNIVERSITY SCIENCE AND ENGINEERING
(Started in 1984, Bimonthly)
Responsible Institution
Shenzhen University
Sponsor
Shenzhen University
Edited by
Editorial Department of Journal of Shenzhen University Science and Engineering
Science Press
Chief editor
Li Qingquan
Distributed Domestically
Shenzhen Post Office
Distributed Abroad
China International Book Trading Corporation,(P.O.Box 399.Beijing,P.R.China)
Address
16 Donghuangchenggen North Street, Beijing 100717, P.R. China
Tel
0755-26732266
0755-26538306
Email:
journal@szu.edu.cn
 The Journal of Shenzhen University Science and Engineering is a general science and technology academic journal, managed and produced by Shenzhen University, and published by Science Press.It was first published in 1984. It is issued on a bimonthly basis (appearing on odd months) as an A4, 112-page magazine, distributed both domestically and overseas.
  The Journal publishes articles and letters covering a wide range of fields, including Electronics & Information Science, Optoelectronic Engineering,Architecture & Civil Engineering,  Bioengineering, Environmental Science & Energy,  Transportation Logistics, Chemistry & Chemical Engineering, Materials Science,Mathematics & Applied Mathematics, and Physics & Applied Physics.
  The Journal is recognized as a core Chinese science and technology journal by the Overview of Core Chinese Periodicals (published by the Peking University Library) and the Statistical Source Journal for Chinese Science and Technology Articles (published by the Institute of Scientific and Technical Information of China [ISTIC]). It is also indexed by many authoritative domestic and international databases, including the Chinese Science Citation Database (CSCD), the Annual Report for Chinese Academic Joural Impact Factors (Natural Science), SCOPUS (based in the Netherlands), INSPEC (based in UK), EBSCO(based in USA),and Zentralblatt MATH (based in Germany). The Journal’s 2020 impact factor was 0.738, and the 2020 5-year impact factor was 0.797.
  We warmly welcome high-quality contributions from researchers and scholars from around the world!
Current Issue
Accepted Paper
In Press
Optoelectronics Engineering
ZHU Yihuai1, 2, SHEN Pengsheng1, ZHENG Shukai1, YU Lingpeng1, LUO Xing1, WANG Jinzhang1, YAN Peiguang1, L? Qitao3, DONG Fanlong1, 2,
GUO Chunyu1, and RUAN Shuangchen1, 2
[Abstract] [PDF: 2384KB]
CHEN Mingxing1, YAN Peiguang1, and LI Xiaohong2
[Abstract] [PDF: 2755KB]
YAN Huibo, ZHOU Dingjian, HUANG Jincheng, LIU Jun, WANG Ming, LUO Zhongming, LUO Xi, TIAN Mengyao, ZHENG Ting, LI Guijun, and XU Ping
[Abstract] [PDF: 1382KB]
ZHENG Maijie, CHEN Zhenkuan, WANG Congying, ZENG Xuanke, WEN Qiao, CAI Yi, XU Shixiang, and LI Jingzhen
[Abstract] [PDF: 2323KB]
Architecture & Civil Engineering
GUAN Minsheng1, 2, LI Zhenying1, 2, and DU Hongbiao1
[Abstract] [PDF: 2602KB]
SUO Xuhong1, LIU Guohui2, ZHANG Dejin2, 3, and GUAN Minglei2, 4
[Abstract] [PDF: 647KB]
ZHANG Wei1, ZHANG Zhao2, CAO Hui3, XIE Junjie1, XU Huaxin1, and NIU Dongyu2
[Abstract] [PDF: 1440KB]
XU Guo1, WANG Changhai2, and ZHOU Xiaoqin1
[Abstract] [PDF: 1261KB]
WU Zhihao1, CUI Chunyi1, LENG Qicheng1, XU Minze1, and SU Jian2
[Abstract] [PDF: 787KB]
Chemistry & Chemical engineering
LV Weizhong1, ZHOU Qiaoting1, 2, ZHOU Tianzi1, HUANG Chunbo1, LI Liangpu1, HUA Yue1, and ZHOU Shaohua1
[Abstract] [PDF: 4584KB]
YUAN Qiuhua, SHI Xin, WU Wenshan, DAI Xiaoyi, ZHONG Junxi, YANG Yuan, JIAN Youliang, LI Ruilong, and WANG Tao
[Abstract] [PDF: 1984KB]
NI Zhuo1, MO Shaoni1, GUO Zhen1, ZHU Longhui2, ZENG Shan2, and XIAO Yang2
[Abstract] [PDF: 745KB]
Electronics and Information Science
LIN Xiaoling1, WANG Zhiqiang1, 2, GUO Yanyan2, and ZHU Zexuan1
[Abstract] [PDF: 7409KB]