Home >>Editorial board

THE FORTH EDITORIAL BOARD OF JOURNAL OF
SHENZHEN UNIVERSITY SCIENCE AND ENGINEERING
Advisory: Ni Jiazuan Fan Dianyuan Chen Guoliang Guo Renzhong
Chairman: Li Qingquan(Chief editor)
Vice chairman: Xu Chen Wen Zhenkun Wei Yadong (Executive deputy editor-in-chief)
Members: Diao Dongfeng Wei Yadong Wang Lei Wen Zhenkun
Deng Xu Qu Xingda Zhu Weiguo Jiang Jianmin
Li Qingquan Yang Bo Wang Guoping Zhang Han
Zhang Peixin Chen Wensheng Chen Xinchun Chen Zhimin
Chen Jianyong Luo Jingting Zhou Yingwu Qu Junle
Hu Zhangli Luo Jingli Yuan Xiaocong Yuan Lei
Mo Beixin Ni Zhuo Xu Chen Huang Lei
Huang Zhexue Huang Jiwu Dong Biqin Cheng Yongxian
Tan Lihai